หางาน Accounting เช็คคุณสมบัติและดูประเภทงาน ตอบโจทย์ทั้งคุณและองค์กร

หางาน Accounting คุณต้องมีความรู้เฉพาะทางเรียนจบสายบัญชีมาโดยตรงและยิ่งมีประสบการณ์ทำบัญชีมาก่อนยิ่งทำให้การเข้าไปสมัครงานนั้นง่ายมากขึ้น  ฉะนั้นหากใครที่อยากทำเป็นนักบัญชีจะต้องทราบคุณสมบัติที่เรากล่าวไปตั้งแต่ต้น เพราะคุณมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ เชื่อว่าผู้ที่เรียนจบมาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการบัญชี) คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาการบัญชี) หรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการด้านนี้โดยตรงจะทราบถึงขั้นตอนนี้ดีอย่างแน่นอน  หางาน Accounting ต้องรู้ประเภทของงาน  การที่คุณสนใจงานด้านบัญชีและมีความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์มันอาจยังไม่เพียงพอ คุณต้องมาดูในเรื่องของประเภทงานเหล่านั้นด้วย โดยวันนี้เราได้นำข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้  งานบัญชีของธุรกิจ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Private Accounting คือ ตำแหน่งหน้าที่บัญชีของบริษัทเอกชนทั่วไป  งานบัญชีสาธารณะ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Public…