หางาน Accounting เช็คคุณสมบัติและดูประเภทงาน ตอบโจทย์ทั้งคุณและองค์กร

หางาน Accounting คุณต้องมีความรู้เฉพาะทางเรียนจบสายบัญชีมาโดยตรงและยิ่งมีประสบการณ์ทำบัญชีมาก่อนยิ่งทำให้การเข้าไปสมัครงานนั้นง่ายมากขึ้น  ฉะนั้นหากใครที่อยากทำเป็นนักบัญชีจะต้องทราบคุณสมบัติที่เรากล่าวไปตั้งแต่ต้น เพราะคุณมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องต่าง ๆ เชื่อว่าผู้ที่เรียนจบมาจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการบัญชี) คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาการบัญชี) หรือคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการด้านนี้โดยตรงจะทราบถึงขั้นตอนนี้ดีอย่างแน่นอน 

หางาน Accounting ต้องรู้ประเภทของงาน 

การที่คุณสนใจงานด้านบัญชีและมีความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์มันอาจยังไม่เพียงพอ คุณต้องมาดูในเรื่องของประเภทงานเหล่านั้นด้วย โดยวันนี้เราได้นำข้อมูลสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้ 

 • งานบัญชีของธุรกิจ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Private Accounting คือ ตำแหน่งหน้าที่บัญชีของบริษัทเอกชนทั่วไป 
 • งานบัญชีสาธารณะ ภาษาอังกฤษเรียกว่า Public Accounting คือ การทำงานบัญชีที่ต้องเป็นลูกจ้างของบริษัทใด หรือที่เราเรียกว่างานอิสระนั้นเอง  
 • งานบัญชีของรัฐบาล ภาษาอังกฤษเรียกว่า Governmental Accounting คือ บุคคลที่ทำงานในตำแหน่งนักบัญชีให้กับหน่วยงานรัฐบาล โดยอยู่ในฐานะข้าราชการเช่นกัน ทำงานประจำหน่วยงานราชการ       

หางาน Accounting หากมีคุณสมบัติตามนี้เข้าทำงานได้สบาย 

 • การที่คุณทำงานเกี่ยวกับเงินและผลกำไรต่าง ๆ สิ่งที่ขาดไม่เลยคือความซื่อสัตย์ จะต้องรักษาความลับต่าง ๆ ให้ดีไม่นำไปเปิดเผยต่อที่สาธารณะ 
 • ความละเอียดที่นักบัญชีควรมี ทำให้การทำงานมีความถูกต้องและคุณยังมีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูลไว้ให้ปลอดภัย 
 • สิ่งสำคัญคุณจะต้องมีความรู้ที่เต็มเปี่ยมนั้นแปลว่าการที่คุณจบมาทางคณะการบัญชีโดยตรง ทำให้คุณมีความเข้าใจ บวกกับประสบการณ์ที่มียิ่งทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หางาน Accounting ต้องรู้ลักษณะของการทำงานบัญชี 

แน่นอนว่าส่วนใหญ่ที่หางาน Accounting จะทราบดีว่าต้องทำงานเกี่ยวกับบัญชีหรือการเงิน ไม่ใช่แค่การทำบัญชีรายรับรายจ่ายเท่านั้น แต่ยังมีรายละเอียดอีกมากมายที่คุณจะต้องทำให้ดีและมีประสิทธิภาพ 

 • ทำระบบการบัญชีเพื่อบันทึกข้อมูลทางการเงิน 
 • ในองค์กรนี้คุณมีหน้าที่ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ที่ถูกต้องและครบถ้วน 
 • เอกสารทางบัญชีทั้งหมดนี้คุณมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้อง 
 • ทำงบดุลและรายงานผลประกอบตามระยะเวลาที่กำหนด 
 • ทุกเดือนคุณจะต้องทำรายงานปิดงบการเงินให้กับบริษัทเสมอ 

การทำงานที่ดีไม่เพียงแค่ทำหน้าที่หลักของคุณให้ดีเท่านั้น แต่ยังต้องรู้จักบูรณาการข้อมูลที่วิเคราะห์ออกมาปรับใช้กับองค์กรให้มีการพัฒนาไปทางที่ดี เพราะนักบัญชีจะเห็นความเคลื่อนไหวของบริษัทมากกว่าใคร ฉะนั้นคุณจึงทำหน้าที่เป็นฝ่ายปรึกษาได้ในบางบริบท